Så påverkar coronapandemin dig som student

Här hittar du den senaste informationen om hur coronapandemin påverkar dig som student. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad om situationen på Högskolan och aktuella rekommendationer via denna sida.

Du är skyldig att följa smittskyddslagen

Du som vet med dig att du har symptom på en smittsam sjukdom är enligt lag skyldig att skydda andra mot smittorisk.

Nytt: Munskydd på campus

Med anledning av de skärpta kraven på användning av munskydd i Halland gäller följande på Högskolan:

  • Munskydd ska användas vid aktiviteter på campus där man inte kan garantera att avståndet på två meter kan hållas, till exempel vid laborationer. Vid dessa aktiviteter tar Högskolans ansvar för att studenter och personal har tillgång till munskydd.
  • Observera att munskydd inte krävs vid salstentor på campus, eftersom dessa genomförs med två meters avstånd. Om du vid dessa tillfällen vill ha munskydd, får du själv stå för detta.

Publicerad

2021-03-03

kontakt

Dela

Kontakt