Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-07-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Välkommen till studenthälsovården

Som student vid Högskolan i Halmstad har du tillgång till studenthälsovård. Du är välkommen att vända dig hit om du har funderingar, frågor eller problem som rör din hälsa eller studiesituation. Studenthälsovården ordnar även kurser, temadagar och aktiviteter för studenter.

Aktuellt från Studenthälsan

Studenthälsans kalender

Inga kommande händelser
Råd om vård på webb och telefon. Besök www.1177.se

Information inför kontakt med Studenthälsans mottagning:

  • Personalen vid Studenthälsan har sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400)
  • Ta med ID-handling vid ditt första besök hos Studenthälsan för att garantera patientsäkerhet (SOSFS 1992:2)
  • Kontakter med Studenthälsan journalförs enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355)
Hur mår du egentligen? Testa din livsstil
Testa dig för klamydia på Studenthälsan
HBT-certifierad genom RFSL
Sidan uppdaterad 2015-07-23