Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-03-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Stenstrand i Grötvil

På vår mottagning på B2 erbjuder vi kortare kontakter hos legitimerade sjuksköterskor och har möjlighet att vid behov hänvisa/remittera till andra vårdgivare. Väntetiden för ett enskilt samtal är oftast inte längre än en vecka.

Vi har även läkare på plats två eftermiddagar i veckan.

Du når oss lättast genom att komma till vår drop-in-mottagning, på studentsupport, hus B våning 2, där du träffar en sjuksköterska. Du kan också kontakta oss via telefon eller e-post. OBS! Besök hos läkare bokas alltid via sjuksköterska.

Du kan till exempel få hjälp med vaccination/hälsointyg för utlandsstudier, samt testa dig för klamydia och gonorré.

Besök hos oss är kostnadsfria, förutom besök till läkare.

Ta med ID-handling vid ditt första besök (SOSFS 1992:2)

Vi för journal på alla besök. (SFS 2008:355)

Vi har sekretess på det du berättar för oss. (SFS 2009:400)

Sidan uppdaterad 2017-03-24