Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-03-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Passerkort

För att komma in i Högskolans lokaler på kvällar och helger behöver du ett passerkort. Du behöver även kortet för att få tillgång till datorsalar, projektrum och vissa labbmiljöer.

Så här skaffar du ett passerkort:

1. Registrera dig på de kurser som du ska läsa.

2. Gå till servicestationen i Servicecenter (glasgången, hus B) eller vid vaktmästeriet (hus Q).

3. Logga in med ditt studentkonto (de uppgifter som du använder för att logga in på Högskolans datorer och studentportalen). Följ instruktionerna.

4. Hämta ditt passerkort och tillhörande pinkod på Servicecenter. Glöm inte legitimation. Efter ungefär 30 minuter är kortet klart att använda.

Viktigt att tänka på

För att skaffa passerkort ska du ha läst och förstått de villkor och regler som gäller för passerkortet och för nyttjande av Högskolan i Halmstad lokaler.

Skulle du bli av med ditt kort kan du beställa ett nytt för 50 kronor. Kostnaden gäller inte om ditt ordinarie kort är utslitet eller inte fungerar.

Kortet gäller bara de lokaler som du har behörighet till.


Sidan uppdaterad 2016-03-17