Common Core

Common Core

Common Core behövs när samhället förändras

I framtiden kommer hälften av de studenter som pluggar just nu att ha jobb som inte finns i dag. Det är jobb som de själva är med och skapar. Framtidens jobb kommer att kräva bättre förståelse för relationen mellan människa, teknik och samhälle. Det är därför vi har tagit fram det unika konceptet Common Core. För att det utvecklar dig – både som människa och inom ditt framtida yrke. Och det i sin tur gör dig mer attraktiv och unik på arbetsmarknaden. Common Core består av ett antal kurser med fokus på mångvetenskap och hållbarhet.

Nio pilotprogram

Common Core ges på nio utbildningar hösten 2020:

Se filmen som förklarar vad Common Core är:

Common core logotype

Den gemensamma kärnan

Common Core ska på sikt ingå som en naturlig del i samtliga utbildningar på Högskolan i Halmstad. På så vis får alla studenter en gemensam kunskapskärna. Ett gemensamt sätt att tänka. Under läsåret 20/21 är Common Core en del av nio utbildningar.

Mötet mellan olika människor

Det centrala i Common Core är att man läser tillsammans med studenter från andra utbildningar än sin egen. Du får lära, diskutera och vara kreativ ihop med personer som har en annan bakgrund och kanske andra intressen än du själv.

Pil punktlista

Varje vecka

Du läser Common Core-kurserna några timmar i veckan parallellt med övriga kurser. Genom att hela tiden möta nya intryck blir det naturligt att se på din ämnes­utbildning från ett nytt perspektiv.

Alla läser en introduktion

De två första terminerna är gemensamma. Då får du en introduktion till Common Core och jobba i grupparbeten med studenter på andra utbildningar.

Löser samhällsutmaningar tillsammans

Termin 3–5 samlas studenter kring aktuella samhälls­utmaningar och ska tillsammans försöka att komma på lösningar. Och nu blir det riktigt spännande: tänk dig att en ekonom, en miljövetare, en ingenjör och en kulturvetare tillsammans funderar över hur en stad kan bli hållbar, tillgänglig och attraktiv för alla som bor där.

Vad är nyttan för ...

... studenten

En grupp människor står i en ring och pratar

... Högskolan

Porträttbild på man i halvfigur bredvid illustration av surfplatta med hälsorelaterat innehåll på skärmen
  • Nya forskningsområden
  • Nya forskargrupper
  • Utveckla pedagogiken
  • Det innovationsdrivande lärosätet

... näringslivet

Porträttbild på man i halvfigur bredvid illustration av färgglada streckgubbar med tankebubblor ovanför sina huvuden

Mer info

Porträttbild på kvinna i inomhusmiljö

Hör av dig till programchef Eva Strandell:

Telefon: 035-16 74 22

E-post: eva.strandell@hh.se