Sök

Additiv tillverkning och innovativa affärsmodeller

2,5 hp

Kursen introducerar hur AM påverkar företagets affärer och hur industrier och värdekedjor organiseras. Kursen hanterar företags innovativa och produktionsorienterade relationer (ekosystem).

Kursen är strukturerad runt tre frågeställningar: a) hur företags logik påverkas av AM, b) hur och varför AM påverkar ett företags relationer, och c) hur AM förändrar industrier?

Varje frågeställning berörs i en modul. Kursen introducerar begrepp, analysramar och empiriskt material.

HT 2023 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 10%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

10600

Behörighetskrav:

Teknologie kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela