Affärssystem - en helhetsbild

7,5 hp

Kursen innehåller en introduktion till affärssystem och ger dig möjlighet att skaffa kunskaper om hur dessa system kan stödja företags verksamheter på ett effektivt sätt. För att få en praktisk relevans har kursen ett stort inslag av praktikfall och gästföreläsare som arbetar dagligen med affärssystem.

Innehållet i kursen är relevant för dig som vill arbeta med affärssystem ute i företag och verksamheter, såsom affärsutvecklare, IT- och managementkonsult, inom affärsredovisning eller projektledare inom olika områden.

VT 2020 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

23102

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik B (områdesbehörighet 7). Eller: Matematik 2a / 2b / 2c (områdesbehörighet A7).

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 04

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela