Sök

Affärssystem - en helhetsbild

7,5 hp

Är du intresserad av hur affärssystem kan stödja företags och organisationers verksamheter och affärsprocesser? Det lär du dig på den här kursen vid Högskolan i Halmstad.

Du får en introduktion till hur affärssystem är uppbyggda och fungerar. Du får kunskap om aktörer och intressenter inom området affärssystem och hur du jämför olika affärssystem för att se vilket som är lämpligast för en viss verksamhet.

Du lär dig att använda de vanligaste modulerna i ett affärssystem. Kursen innehåller många praktikfall och gästföreläsare som arbetar med affärssystem varje dag.

Kursen är relevant för dig som vill arbeta med affärssystem i företag och verksamheter. Du är kanske affärsutvecklare, IT- eller managementkonsult inom affärsredovisning, eller projektledare inom något annat område.

VT 2023 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

23102

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela