Sök

AI och affärsutveckling

4 hp

Kursen introducerar hur AI påverkar företagets affärer och hur innovativa processer, industrier och värdekedjor organiseras. Kursen hanterar företags innovativa och produktionsorienterade relationer (ekosystem) och jämför dessa över olika applikationsområden och industrier. Kursen introducerar begrepp, analysramar och empiriskt material. Kursen ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Anmälan är öppen så länge det finns möjlighet att bli antagen.

About the course AI and business innovation, 4 credits

Who is this course for?
Innovation refers to how firms and organizations create and capture value, and how customers and end-users adapt new solutions and processes. Typically, innovation is slow, costly and cumbersome and as the availability of information increases, the basis for how and what firms and organizations innovate is increasingly based on their information and problem-solving capabilities. AI promises dramatic improvements in decision making, streamlining operations, and even allowing for an increased innovative ability. However, AI innovations tend to be stand alone solutions, rather than being integrated in a firm’s or the customer’s innovative activities and operations. The course fits you as an engineer or manager who will learn how to apply relevant models and frameworks to better understand, spot, and exploit the opportunities and challenges of innovation for and with AI.

What will you learn from this course?
The course introduces main aspects of innovation in relation to AI. The focus is on different types of innovation, how they are managed and differences and similarities across applications and industries. You will also be introduced to how ‘big data’ and AI affects business models and innovation ecosystems.
The course is based on blended learning, consisting of recorded lectures, lectures, seminars and workshops. Experiential learning is a foundation of the course in that you are to draw on your experiences for learning how AI influences innovation. The course includes one or two recommended campus visits.

VT 2023 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 33%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

20111

Behörighetskrav:

Teknologie kandidatexamen, högskoleingenjörsexamen. Engelska 6.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela