Sök

AI och innovationshantering

3 hp

Kursen ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska.

Kursen introducerar begreppet innovationshantering och dess olika dimensioner. Aspekter relaterade till AI-adoption relaterade till teknik, organisation, lagar och andra regelsverk diskuteras. Kursen tar upp hur man kan förstå dessa processer utifrån ett organisationsperspektiv samt vilken roll AI kan spela i dessa processer. Kursen är uppdelad i tre moduler som behandlar AI inom produkt/teknikinnovation, tjänsteinnovation (NSD) och teknikutveckling.

Studenten uppnår kursmålen genom deltagande i praktiska övningar i form av nätbaserat lärande, podcast, examinationer och reflektioner kring införandet av AI i innovationsprocessen

VT 2024 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 25%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

20166

Behörighetskrav:

Engelska 6 samt Högskoleingenjörsexamen inklusive ett självständigt arbete 15 hp, Teknologie kandidatexamen inklusive ett självständigt arbete 15 hp, eller motsvarande.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela