Sök Stäng

AI och innovationshantering

3 hp

Kursen är för yrkesverksamma och ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen ingår i kursspåret innovation management och ges på distans på engelska.

Kursen introducerar begreppet innovationshantering och dess olika dimensioner. Aspekter relaterade till AI-adoption relaterade till teknik, organisation, lagar och andra regelsverk diskuteras. Kursen tar upp hur man kan förstå dessa processer utifrån ett organisationsperspektiv samt vilken roll AI kan spela i dessa processer. Kursen är uppdelad i tre moduler som behandlar AI inom produkt/teknikinnovation, tjänsteinnovation (NSD) och teknikutveckling.

Studenten uppnår kursmålen genom deltagande i praktiska övningar i form av nätbaserat lärande, podcast, examinationer och reflektioner kring införandet av AI i innovationsprocessen

VT 2025 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 25%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

20166

Behörighetskrav:

Engelska 6 samt Högskoleingenjörsexamen inklusive ett självständigt arbete 15 hp, Teknologie kandidatexamen inklusive ett självständigt arbete 15 hp, eller motsvarande. Undantag ges för kravet på svenska.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 04

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela