Sök

Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem

7,5 hp

Denna kurs riktar sig till dig som är eller kommer att vara verksam i, eller har kontakt på annat vis med, förskola, skola eller fritidshem.

Kursen Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem tar upp frågor om den politiska styrningen av skolan, lagstiftning och rättspraxis. Med hjälp av aktuella exempel behandlas bland annat vilket ansvar personalen har när ett barn mobbas, anmälningsplikten, vad personal får och inte får berätta för kollegor och föräldrar, barnkonventionen som svensk lag och vad digitaliseringen innebär för verksamheten i förskola, skola och fritidshem.

SOMMAR 2022 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

31010

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 23

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela