Sök

Arbetsvetenskap - förändringsarbete

7,5 hp

Det här är en kurs för dig som vill leda förändring eller tycker att det är spännande med förändringsarbete och utvecklingsprocesser i dagens organisationer. Hur skapar man förutsättningar för den omvälvande process som förändring ofta är idag? Hur involveras både ledning och medarbetare tillsammans? Du studerar drivkrafter till förändringar liksom orsaker till motstånd. I kursen studeras även forskning om hur olika yrkesgrupper och förändringsledare kan organisera, involvera och driva förändringsprocesser, även med hänsyn till inkludering och exkludering. Även relationen mellan utvärdering och förändringsarbete studeras med koppling till kvalitet och evidens.

HT 2023 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12197

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela