Digitalt lärande - möjligheter och utmaningar II

7,5 hp

Kursen syftar till att utveckla kunskaperna som erhölls i kursen Digitalt lärande - möjligheter och utmaningar I 7,5 hp om datalogiskt tänkande och hur man praktiskt omsätter dessa till undervisningspraktiken avseende programmering. Studenten ska också fördjupa kunskaperna från Digitalt lärande - möjligheter och utmaningar I 7,5 hp om hur man gör medvetna val av digitala resurser för lärande samt kritiskt kunna granska digitala resurser och deras betydelse för lärande. Att förstå hur samhällets digitalisering påverkar skolan, undervisningen och lärandet är även en viktig del av kursen, liksom de sociala, demokratiska och juridiska aspekterna av skolans digitalisering såsom skolans/lärarens ansvar, offentlighet och sekretess som samtliga reglerar användandet av digitala resurser i undervisning och administration i skolan. I kursen ingår bland annat ett digitalt projekt där studenten redovisar analys och kritiskt granskande av digitala resurser samt hur dessa kan användas för att stärka elevers motivation och lärande.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika former av praktiska moment.

VT 2020 (Campus, Halmstad, 25%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

21099

Behörighetskrav:

Digitalt lärande - möjligheter och utmaningar I.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 04

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela