Sök

Ekologi och vatten: tillämpningar och innovationer

7,5 hp

På kursen Ekologi och vatten: tillämpningar och innovationer för du utveckla fördjupade kunskaper inom tillämpad miljövetenskap, med fokus på tillämpningar och innovationer inom vattenvård baserad på ekologisk kunskap. Kursen ger insikt i hur miljö- och naturvetenskapligt kunnande tillämpas i samhället inom vattenområdet och hur tillämpningar inom vattenområdet baseras på inhämtande och värdering av vetenskapligt baserad information. Kursen ger också insikt i forskning inom tillämpad miljövetenskap.
Undervisningen omfattar fältstudier, övningar, lärarledda genomgångar, seminarier samt handledning vid genomförande av projekt. Undervisningen sker på engelska såvida inte samtliga studenter är svenskspråkiga.

HT 2022 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

10333

Behörighetskrav:

90 hp inom miljövetenskap, miljö- och hälsoskydd, biologi, miljöteknik eller naturvetenskap med miljöinriktning. Engelska 6.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela