Sök

Ekologiska referensramar i historisk kontext

7,5 hp

På kursen diskuteras och utvärderas frågor kring om naturen bör bevaras som den är idag eller ska vi låta den förändras i takt med att t.ex. klimatet förändras? Ska vi försöka återskapa historiska (natur)miljöer? Vilka kompromisser är nödvändiga i dagens naturvårdsarbete? Vidare diskuteras olika samhällsaktörers inställning till naturvårdsarbete samt de värderingar (referensramar) de har.

HT 2022 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10307

Behörighetskrav:

30 hp biologi inklusive Ekologi 5 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 44

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela