Sök

Elkraftsystem II

7,5 hp

Den här kursen fördjupar dina kunskaper om hur man bygger upp system för distribution av elkraft och hur elkraft används i energiförsörjning.

Du lär dig att dimensionera kablar, friledningar och skydd för både låg- och högspänningsanläggningar. Du utvecklar din förmåga att lösa olika sorters problem inom dimensionering. Du får praktiska kunskaper i ett CAD-verktyg för att göra installationsritningar för bostäder. Kursen ger dig också inblick i aktuell forskning och framtida utvecklingsmöjligheter inom området.

Den här kursen vid Högskolan i Halmstad ger dig de teoretiska kunskaper som du behöver för att du, efter godkännande av Elsäkerhetsverket, ska få allmän behörighet för elinstallationer.

VT 2023 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

23101

Behörighetskrav:

Elkraftsystem I, 7,5 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela