Sök

Engelsk litteraturvetenskaplig teori och metod

7,5 hp

Kursen omfattar ett antal skönlitterära texter från omkring 1600 och framåt. Kursen behandlar ett antal litteraturteorier i anslutning till studium av de skönlitterära verken. Kursen är en fördjupning vad gäller studium och närläsning av skönlitterära texter samt analytiskt skrivande. Vidare förbereder kursen studenten metodologiskt för en självständig forskningsuppgift.

HT 2023 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11152

Behörighetskrav:

Engelska (1-60) 60 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 15%, högskoleprov: 15% och högskolepoäng: 70%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela