Sök

Engelsk språkvetenskaplig teori och metod

7,5 hp

HT 2022 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 25%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11352

Behörighetskrav:

Engelska (1-60) 60 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 15%, högskoleprov: 15% och högskolepoäng: 70%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela