Sök

Engelska (61-90)

30 hp

Kurspaketet Engelska (61-90) 30 hp (via internet) består av följande kurser:

  • EN6021 Engelsk litteraturvetenskaplig teori och metod 7,5 hp (höstterminen 2022)
  • EN6022 Engelsk språkvetenskaplig teori och metod 7,5 hp (höstterminen 2022)
  • EN6023 Engelska - självständigt arbete 15 hp (vårterminen 2023)

    Fastställda kursplaner finns på:
    https://www.hh.se/kursplaner

HT 2022 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11350

Behörighetskrav:

Engelska (1-60) 60 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 15%, högskoleprov: 15% och högskolepoäng: 70%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela