Sök

Engelska (31-60)

30 hp

I det här kurspaketet fortsätter du att förbättra din skriftliga och muntliga färdighet på engelska. Du utvecklar din förmåga att läsa, förstå och analysera olika typer av litterära och lingvistiska verk.
Du studerar brittisk och amerikansk litteraturhistoria, liksom modern litteratur. Du fördjupar dina kunskaper om engelsk fonetik och grammatik, och tränar på att tillämpa grundläggande teoretiska förhållningssätt och göra mer avancerade analyser av lingvistiska och grammatiska fenomen.
Den här kursen vid Högskolan i Halmstad avslutar du med en fördjupningskurs i skrivutveckling och textproduktion.

Kurspaketet Engelska (31-60) 30 hp (på campus) består av följande kurser:

  • EN4027 Amerikansk litteraturhistoria: Modernismen och Harlemrenässansen 6 hp
  • EN4037 Fördjupningskurs i grammatik och översättning 6 hp
  • EN4036 Fördjupningskurs i skrivutveckling och textproduktion 6 hp
  • EN4026 Brittisk litteraturhistoria: Arthuriana 1135-2000 6 hp
  • EN4038 Lingvistisk temakurs 6 hp

    Fastställda kursplaner finns på:
    https://www.hh.se/kursplaner

VT 2022 (Campus, Halmstad, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

21105

Behörighetskrav:

Engelska (1-30) 30 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
VT 2023 (Campus, Halmstad, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

21105

Behörighetskrav:

Engelska (1-30) 30 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela