Sök

Engelska (61-90)

30 hp

Vill du fördjupa dina kunskaper i engelska ytterligare? Genom att läsa detta kurspaket ökar du din kunskap och förståelse för de mest betydande teoribildningarna inom engelskspråkig litteratur och lingvistik. I kursen ingår ett självständigt forskningsprojekt där du får möjlighet att fördjupa dig i ett ämne som intresserar dig.

Kanske vill du skriva om miljökritik i en roman du är fascinerad av? Eller om framtidsvisioner i moderna dystopier? Eller kanske vill du undersöka språket i politiska tal eller hur språket används på nätet?

Inom ramen för detta kurspaket studerar du olika epoker inom engelskspråkig skönlitteratur och utvecklar fördjupade kunskaper inom modern kritisk teori och därmed din förmåga att tänka kritiskt, interkulturellt och historiskt.

Din förståelse för den språkvetenskapliga forskningsprocessen, dess teorier och relevanta undersökningsmetoder fördjupas och utvecklas. Fokus ligger på andraspråksinlärning, pragmatik och sociolingvistik, det vill säga språket i samhället och världen. Du får handledning för att utveckla din förmåga att arbeta självständigt i att initiera, utveckla och slutföra ett forskningsprojekt, och i din förmåga att delta i en vetenskaplig dialog.

Kurspaketet Engelska (61-90) 30 hp (på campus) består av följande kurser:

  • EN6017 Språkvetenskaplig teori och metod 7,5 hp
  • EN6018 Skönlitteratur och litterär teori och metod 7,5 hp
  • EN6019 Självständigt arbete i engelska 15 hp

    Fastställda kursplaner finns på:
    https://www.hh.se/kursplaner

HT 2022 (Campus, Halmstad, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11108

Behörighetskrav:

Engelska (1-60) 60 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 15%, högskoleprov: 15% och högskolepoäng: 70%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela