Sök

Ett hållbart idrottsledarskap

7,5 hp

Kursen, som ges inom ämnet idrottsvetenskap, ger goda förutsättningar för att utveckla en sund ledarfilosofi där fokus är på idrottarens utveckling och välmående. I kursen uppmärksammas frågeställningar kring ledarskap inom såväl ungdoms- som vuxenidrott. Exempelvis diskuteras vilka konsekvenser specifika beteenden och miljöfaktorer kan få för såväl ledare som för idrottsutövare både utifrån ett hälso- samt prestationsperspektiv. Vidare diskuteras etiska och moraliska aspekter inom idrotten. Du får som student även reflektera kring vilka faktorer som kan främja ett hållbart och hälsosamt ledarskap.

HT 2022 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12119

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela