Sök

Examensarbete inom miljövetenskap

15 hp

I kursen Examensarbete inom miljövetenskap planerar, genomför och redovisar du ett forsknings- eller utredningsprojekt inom tillämpad miljövetenskap. Examensarbetet kan utgöras av ett kvalificerat utredningsarbete som genomförs i samverkan med myndighet eller företag.

Kursens mål är att du ska utveckla fördjupade kunskaper i forskningsmetodik inom tillämpad miljövetenskap, samt förtrogenhet med självständigt planerande, genomförande och redovisning av forskningsprojekt eller kvalificerade utredningsprojekt inom ämnesområdet.

VT 2023 (Campus, Halmstad, 100%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

20382

Behörighetskrav:

Ekologi och vatten: tillämpningar och innovationer 7,5 hp, Vetenskapliga metoder med naturvetenskaplig inriktning 7,5 hp, Miljö och hälsa: riskbedömning och riskhantering 7,5 hp och Forskningsmetodik i ekologi och miljövetenskap 7,5 hp.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 12

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela