Finansiell ekonomi

7,5 hp

Kursens mål är att studenten skall få ett brett kunnande i ämnet finansiell ekonomi. Fokus ligger på ett översiktsperspektiv där studenten får en överblick i de finansiella marknadernas funktionssätt. Kursen skall även förbereda studenten för vidare studier i ämnet finansiell ekonomi.

Kursen fokuseras på de finansiella instrumenten. De grundläggande kunskaperna som behövs vid värdering av aktier och obligationer behandlas innan studenten får en introduktion till värdering av dessa instrument. Begrepp som risk och avkastning har en central del i kursen och kommer att behandlas noga. Dessa kunskaper kommer att ligga till grund när uppbyggnaden av en portfölj av värdepapper behandlas.

Den teoretiska jämviktsmodellen (CAPM) kommer att behandlas. Ett annat område i kursen är teorin om de effektiva marknaderna och teorierna som ifrågasätter marknadens effektivitet. Kursen avslutas med en introduktion till terminer och optioner där instrumentens värde i förhållande till det underliggande värdepappret diskuteras. Även prissättning av terminer och optioner kan komma att behandlas.

SOMMAR 2020 (Campus, Halmstad, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

30304

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4). Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 23

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela