Sök

Finita elementmetoden (FEM)

7,5 hp

Den här kursen vid Högskolan i Halmstad ger dig grundläggande kunskap och förståelse för finita elementmetodens matematiska grund, möjligheter och begränsningar. Du lär dig hur du kan använda metoden som ett effektivt redskap i ditt framtida arbete som ingenjör eller inom något annat yrke inom naturvetenskap eller teknik.
Du genomför laborationer och enklare analyser i ett kommersiellt finita element-program. Du övar på att värdera giltigheten hos uppställda modeller och att kommunicera problemställningar och resultat från analyser på ett ingenjörsmässigt sätt.
En viktig del av kursen är att du genomför ett projektarbete. Där stöds problemlösning inom tekniska tillämpningar av kraftfulla programpaket.

VT 2022 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

23611

Behörighetskrav:

Matematik 22,5 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela