Sök

Forskningsmetodik i ekologi och miljövetenskap

7,5 hp

Kursen Forskningsmetodik i ekologi och miljövetenskap ger dig fördjupad kunskap och färdighet att utföra vetenskapligt arbete inom forskningsområdet tillämpad miljövetenskap med närliggande ekologiska kopplingar och tillämpningar.

Undervisningen omfattar övningar, lärarledda genomgångar, seminarier samt handledning vid genomförande av projekt. Undervisningen bedrivs på engelska.

HT 2022 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

10335

Behörighetskrav:

Vetenskapliga metoder med naturvetenskaplig inriktning 7,5 hp. Engelska 6.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 44

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela