Sök

Forskningsmetodik inom psykologi

15 hp

I kursen Forskningsmetodik inom psykologi får du kunskaper om vetenskapsteorins grundläggande frågor och dess begreppsvärld. Du utvecklar grundläggande kunskaper i forskningsmetodologi och forskningsprocessens olika delar samt om psykologisk forskningsmetodik och hur du ska kunna applicera dessa.

Kursen innehåller litteratursökning, planering, sammanställning och redovisning av en mindre kunskapsöversikt kring ett avgränsat forskningsområde inom psykologi inriktning idrott och motion. Den innehåller också kritisk granskning av idrotts- och motionspsykologisk forskning.

VT 2022 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

22117

Behörighetskrav:

30 hp Psykologi eller motsvarande.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 13

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela