Sök

Hållbar vattenresurshantering

7,5 hp

Kursen ska ge professionell kunskap om vattenresurser, deras nuvarande användning och förvaltning, och utmaningar för att kunna uppnå en hållbar vattenresurshantering i lokalt, regionalt och globalt perspektiv. Kursen behandlar hur skötsel, restaurering och anläggning av våtmarker kan bidra till en hållbar vattenresurshantering.

VT 2022 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

20110

Behörighetskrav:

90 hp inom miljövetenskap, miljö- och hälsoskydd, biologi, miljöteknik eller naturvetenskap med miljöinriktning. Engelska 6.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo
VT 2023 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

20110

Behörighetskrav:

90 hp inom miljövetenskap, miljö- och hälsoskydd, biologi, miljöteknik eller naturvetenskap med miljöinriktning. Engelska 6.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela