Sök

Hälsa och livsstil i ett nordiskt perspektiv

7,5 hp

Kursen, som är på avancerad nivå, handlar om mångfald i välfärdssamhället utifrån ett nordiskt perspektiv men med kopplingar både till lokala och globala förhållanden och frågor som berör hälsa och livsstil i relation till ett socialt hållbart samhälle.

Utgångspunkten är den nordiska välfärdsmodellen och dess förutsättningar för att uppfylla individers möjligheter till social inkludering såväl i arbetslivet som på fritiden. Kursen behandlar dessutom kommunikationsmönster och dess betydelse för dels förståelsen av ett samhälle med kulturell mångfald, dels hur kommunikation kan bidra till hälsa eller ohälsa. I kursen ingår även studier av livsstilsmedier. Perspektiv och teorier om social hållbarhet, mångkulturalitet, genus, kommunikation samt samhällets betydelse för välfärd och hälsa ingår i kursen. Kursens undervisningsspråk är engelska.

HT 2023 (Campus, Halmstad, 100%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

12172

Behörighetskrav:

Kandidatexamen i ett samhälls-, beteende- eller hälsovetenskapligt ämne. Engelska 6.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela