Hälsoinnovation II - perspektiv

7,5 hp

Hälsoinnovationer utvecklas i mötet mellan olika kunskaper, kompetenser och erfarenheter och syftar till att utveckla och påverka människors möjlighet att bibehålla och främja sin hälsa liksom att förebygga ohälsa. I kursen ingår ett självständigt arbete som används som utgångspunkt för fördjupad analys av vilka forskningsfrågor som är möjliga och relevanta att ställa i syfte att utveckla kunskapsområdet hälsoinnovation i förhållande till samhällsutmaningar.

Målet med kursen är att studenten genom olika perspektiv på hälsoinnovation utvecklar fördjupade insikter samt ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt till praktisk tillämpning av hälsoinnovationer med relevans för huvudområdena Hälsa och Livsstil, Datateknik, Företagsekonomi och Industriell organisation.

HT 2021 (Distans (Campus), Halmstad, 50%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

12110

Behörighetskrav:

Kandidatexamen.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 45

Obligatoriska sammankomster:

2

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela