Sök

Identitet, livsstil och normer

10 hp

Kursen behandlar individuella och kollektiva identiteter i samtida kultur och språkbruk samt hur dessa förhåller sig till normer och värderingar. Kategorier som ras/etnicitet, kön/genus och klass berörs utifrån intersektionalitetsperspektiv, tillämpade på aktuella fenomen. Normer och normbrott diskuteras och problematiseras mot teoretisk bakgrund. Maktrelationer och konfliktsituationer mellan sociala och kulturella grupper uppmärksammas, liksom relationen mellan livsstil, välbefinnande och hållbarhet. Kursen kopplar livsstil till kultur och samhällsutveckling och studerar olika livsstilar som attityder och praktiker utifrån estetiska uttryck, medier samt kultur- och samhällsteori. Exkursioner med fältstudier utgör kompletterande fora för kritisk reflektion. l kursen får studenten möjlighet att uppöva sin digitala kompetens för kommunikation, produktion och presentation i verksamhetsnära sammanhang inom kultur- och samhällssektorn.

VT 2022 (Campus, Halmstad, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

21113

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela