Sök

Idrottsledarens kommunikation

7,5 hp

Kursen innehåller en orientering i kommunikationen mellan idrottsledare och idrottare. Detta innehåll relateras till teorier om motivationsklimat och under kursen studeras hur kommunikationen kan användas för att skapa ett utvecklande motivationsklimat. Centralt i kursen är hur kommunikation kan relateras till utvecklandet av en positiv relation/allians mellan idrottsledare och idrottare. Vidare studeras olika effekter av alliansen mellan ledare-idrottare avseende exempelvis motivation, utveckling och prestation. Under kursen beskrivs, diskuteras och tillämpas olika former av samtalsmetodik. Inom ramen för kursen ingår att spela in sig själv med ljud och bild i samtalssituationer. Studenten ska under kursen även reflektera över det egna beteendet i samtalssituationer, till exempel i det egna idrottsledarskapet.

VT 2022 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

22108

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 13

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
VT 2023 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

22108

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 13

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela