Sök

Introduktion till additiv tillverkning

2,5 hp

Kursen fokuserar främst på polymerbaserad AM. Kursen är organiserad i fyra moduler som täcker följande ämnen:

AM-definitioner och tillhörande terminologi, historisk utveckling, applikationsområden och generiska attribut i förhållande till traditionella tillverkningsprocesser.
Additiva tillverkningsprocesser granskas med avseende på deras möjliga fördelar och nackdelar, materialutbud samt applikationsområden.
Design för Additv tillverkning omfattar konstruktionshänsyn för optimala 3D-utskrifter.
En grundläggande översikt över kvalitetsrelaterade problem som är förknippade med polymer AM ges med fokus på dimensionell noggrannhet och ytintegritet. En översikt över olika metrologi och karakteriseringsmetoder för att mäta och definiera defekter i AM tillhandahålls.

HT 2023 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 10%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

10302

Behörighetskrav:

Teknologie kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela