Introduktion till digital forensik

7,5 hp

Syftet med kursen är att introducera teoretiska och praktiska aspekter inom digital forensik och informationssäkerhet i förhållande till normbildning i samhället samt låta studenterna bekanta sig med metoder som är relaterade till dessa områden. Studenten ska därigenom förstå för de olika typerna och komplexiteten av digitala bevis samt dess betydelse, begränsningar och frågor kring samhällens värden samt kring mänskliga rättigheter och lagstiftning.

Undervisningen sker på distans utan träffar på campus.

HT 2021 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

13502

Behörighetskrav:

Kandidatexamen eller motsvarande inom teknikområdet. Kurser i datateknik, datakommunikation, datornätverk, datavetenskap eller digital forensik omfattande 90 hp inkluderande Datornätverk 15 hp och Programmering 7,5 hp. Kurser i matematik som omfattar 15 hp. Engelska 6 eller motsvarande.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela