Introduktion till Linux och Python

7,5 hp

Syftet med denna kurs är att ge studenterna möjlighet att använda GNU/Linuxbaserade operativsystem på ett smidigt sätt, inklusive att dra nytta av kommandobaserad interaktion. Kursen förväntas också att ge förkunskaper som kan fungera som en grund för att utföra uppgifter inom systemadministration. Särskilt fokus kommer att läggas på grundläggande principer, säkerhet och användning av automatisering mekanismer för att öka arbetseffektiviteten.

Målet är att se till att studenterna kan arbeta i GNU/Linux-miljö och utföra ett antal typiska administrativa uppgifter, samt, viktigast av allt, på ett effektivt sätt kan söka kunskap om hur man kan lösa nya problem.

HT 2019 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

13505

Behörighetskrav:

Administration av datorsystem 7,5 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 45

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Sidansvarig

Dela