Sök

Kognitions- och utvecklingspsykologi i idrotts- och motionskontexter

15 hp

I kursen Kognitions- och utvecklingspsykologi i idrotts- och motionskontexter får du kunskap och förståelse om kognitionspsykologiska forskningsmetoder, begrepp, teorier och processer och hur de påverkar individen i allmänhet, men också i idrotts- och motionsutövandet. Du får fördjupande kunskaper om individen inom idrott och motion genom studier av utvecklingspsykologiska modeller och teorier samt om lek, motion, fysisk aktivitet, talang- och karriärutveckling.

VT 2022 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

22116

Behörighetskrav:

30 hp Psykologi eller motsvarande.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela