Sök

Kroppens och hälsans estetik

10 hp

Kursen behandlar kulturella och mediala representationer av kropp och hälsa och de samhälleliga implikationerna av dessa i det förflutna och i samtiden. Kursen belyser och problematiserar vad som utgör hälsa, skönhet och deras motsatser ur historiska, kulturella och samhälleliga perspektiv. I kursen diskuteras begrepp och bilder som uttrycker hälsorelaterade ideal och normer. Vidare görs bedömningar relaterade till hälsoinnovationers konsekvenser för människa och samhälle. I kursen granskas kritiskt medicinska föreställningar och praktiker samt den moderna teknologins medel för att kontrollera eller förändra kroppen och för att främja hälsa och en sund livsstil. Särskild hänsyn tas till etiska överväganden kring hur kropps-, hälso- och skönhetsideal relaterar till människosyn, genus och etnicitet. Konkreta exempel hämtas från bildkonst, litteratur, sociala medier, mode, sport och näringsliv utifrån metoder som avser sökning, värdering och visualisering av data.

VT 2022 (Campus, Halmstad, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

21122

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 10

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela