Sök

Kultur, miljö och teknikutveckling

10 hp

Kursen belyser ur ett kulturellt perspektiv förhållandet mellan teknik, miljö och människa med avseende på möjligheter och utmaningar för hållbar utveckling. Relationer mellan kulturella uttryck och den tekniska utvecklingen studeras genom representation och användning av teknik inom litterär och visuell kultur. I fokus står synen på teknikens status och värde i relation till miljö, samhälle och människa. Till detta hör att problematisera historiska och samtida processer som rör teknisk, medial och digital utveckling. Genom att i kursen diskutera och pröva teknikens förmåga att bevara, återskapa och förmedla upplevelsen av kulturella artefakter och miljöer synliggörs och granskas teknikens värde inom kulturvård och turism. Teknikens kapacitet att förstärka och omvandla upplevelser genom tekniker som AR och VR lyfts fram genom praktiska laborationer och workshoppar.

VT 2022 (Campus, Halmstad, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

21121

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 10

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela