Lärarledd Machine Learning

7,5 hp

Kursen ger en introduktion till Machine Learning (ML) och riktar sig till personer med en ingenjörsexamen (eller motsvarande) som inte har haft grundläggande ML och AI i sin grundutbildning. Kursen ingår i kurspaketet RELIFE (hh.se/relife) där du som deltagare kan läsa hela kurspaketet eller enstaka kurser. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Studietakt: 50%, flexibel. Mer information om kursens innehåll:

Supervised Machine Learning
This course provides a broad introduction to Machine Learning (ML). Students will learn about standard supervised ML techniques for regression and classification as well as best practices in ML, and gain practice implementing ML algorithms in Python. The course "Supervised Machine Learning" is broken down into three modules of 2.5 credits each:
1. Introduction to regression and classification (8 x 45 min)
2. Overfitting and generalization (8 x 45 min)
3. Neural networks (10 x 45 min)

Each of the lectures delivered through Zoom is followed by practical lab assignments in Python, provided as a Jupyter notebook, which allows the participants to dig into the concepts presented in the lecture and put them to practice. Exams consist of the practical lab assignments, as well as a test that will be conducted online on Blackboard at the end of each module. The course instructors teach a similar course in our master’s programmes.

This course is for professionals with an undergraduate degree in engineering (or similar). Prerequisites include knowledge in Python programming, as well as very basic linear algebra. This course is for people who have not had basic Machine Learning and AI in their undergraduate degree. The course is held online in English. Pace: 50%, flexible.

Please note: If you get the message ‘not qualified’ while you think you are qualified, please contact helpdesk with your arguments and necessary documents: helpdesk.antagning@hh.se

Information om ansökan
Ansökan till kursen görs via antagning.se (länk till höger). Dagen efter du anmält dig hittar du dina meriter på mina sidor på antagning.se. Om du behöver komplettera för att bli behörig så laddar du upp dina dokument på mina sidor. Bedömning av behörighet görs av Högskolan i Halmstad. Ansökan är öppen fram till kursstart. För viktiga datum, se antagning.se. Kursen är avgiftsfri för medborgare i EU, EES-länderna och Schweiz, samt för personer med permanent uppehållstillstånd i Sverige. Mer information finns på antagning.se.

VT 2021 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

23309

Behörighetskrav:

Högskoleingenjörsexamen eller Teknologie kandidatexamen samt programmering i Python 5 hp.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 16

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela