Sök

Linjär algebra

7,5 hp

På den här kursen lär du dig att lösa geometriska problem – framför allt inom naturvetenskapliga och tekniska ämnen – som kan formuleras med hjälp av linjära ekvationssystem.
Moment som ingår i kursen är vektorräkning, matriser och determinanter, linjära avbildningar, egenvärden och egenvektorer. Du fördjupar dina kunskaper om matematisk kommunikation i både tal och skrift. Du utvecklar din förmåga att kunna föreslå och värdera lämpliga matematiska modeller för tillämpade problem inom kursområdet.
Innehållet i den här fristående kursen ingår i flera ingenjörsutbildningar vid Högskolan i Halmstad.

VT 2022 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

23307

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Eller: Matematik D (områdesbehörighet 8).

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela