Sök

Miljö och hälsa: riskbedömning och riskhantering

7,5 hp

På kursen Miljö och hälsa: riskbedömning och riskhantering får du utveckla grundläggande och fördjupade kunskaper om miljöriskbedömning och miljöriskhantering. Du får träna på att jämföra riskbedömningar och förklara dess bakomliggande teori och antagande för olika typer av miljöproblem, till exempel kemikalier, klimateffekter, eutrofiering, förorenad mark och invasiva arter. Du får lära dig att bedöma lämpligheten av nationella och internationella riskreduceringsåtgärder och föreslå metoder för riskkommunikation.

Kursen innehåller föreläsningar, seminarier med analys och bedömning av fallstudier. Fallstudier hämtas från vetenskaplig litteratur och myndighetsrapporter. Undervisningen bedrivs på engelska

HT 2022 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

10334

Behörighetskrav:

90 hp inom miljövetenskap, miljö- och hälsoskydd, biologi, miljöteknik eller naturvetenskap med miljöinriktning. Engelska 6.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 44

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela