Sök

Miljöutmaningar och grön innovation

7,5 hp

Kursen innehåller en fördjupad inblick i praktiskt miljöarbete både i Sverige och internationellt. Den syftar även till att ge dig insikt i hur man inom olika myndigheter och organisationer arbetar med naturvårds- och miljöfrågor. Kursen ges på engelska om internationella studenter är antagna.

VT 2023 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

20113

Behörighetskrav:

90 hp inom miljövetenskap, miljö- och hälsoskydd, biologi, miljöteknik eller naturvetenskap med miljöinriktning. Engelska 6.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela