Sök

Motivationsklimat inom idrott

7,5 hp

Kursen innehåller en orientering i teorier som rör motivation och motivationsklimat inom idrotten. Speciellt fokus i denna teoriorientering kommer att vara på självbestämmandeteorin. Vidare kommer olika faktorer som kännetecknar ett utvecklingsorienterat och hälsosamt motivationsklimat att presenteras. Under kursen kommer studenten att få tillämpa kunskap om motivation och analysera en idrottsförenings- eller idrottslags motivationsklimat. Arbetsmetoder för att främja ett utvecklingsorienterat och hälsosamt motivationsklimat kommer också att diskuteras. Slutligen ska studenten även reflektera kring vilka faktorer som kan vara barriärer för att implementera ett utvecklingsorienterat och hälsosamt motivationsklimat.

VT 2023 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

22107

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela