Sök

Nya utmaningar i välfärdssamhället

7,5 hp

Kursen, som är på avancerad nivå, handlar om flera aspekter av välfärdssamhällets samtida utmaningar och risker med utgångspunkt från de nordiska välfärdssystemen. Frågor om risker och extraordinära händelser och hur dessa hanteras av olika aktörer och institutioner är en del av kursens innehåll, där även uppmärksamheten i samhällsdebatten och medier ingår.

Kursen innehåller studier av hur utmaningar och risker bemöts genom kunskap, resurser, information, kommunikation och politiska beslut på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Kursen utgår från nordiska förhållanden i relation till hur utmaningar och risker dels är sammanvävda med globala processer, dels villkoras av och hanteras i lokala kontexter. Teorier om risker, riskperception, risk- och kriskommunikation, globalisering, social sammanhållning och samhällets betydelse för välfärd och hälsa behandlas utifrån olika perspektiv. Kursens undervisningsspråk är engelska.

HT 2022 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

12157

Behörighetskrav:

Kandidatexamen i ett samhälls-, beteende- eller hälsovetenskapligt ämne. Engelska 6.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 45

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela