Sök

Omvårdnad - vetenskapsteori, vetenskaplig metod och forskningsetik

15 hp

Det här är en kurs för dig som vill fördjupa dina kunskaper i omvårdnad och lära dig mer om forskningsområden inom omvårdnad.
Du utvecklar din förmåga att genomföra en projektplan, och att inta ett vetenskapligt förhållningssätt vid både kvalitativa och kvantitativa studier. Du övar på att kritiskt granska vetenskapligt arbete ur olika aspekter, och att diskutera frågor om genus, mångfald, hållbarhet och mänskliga rättigheter inom omvårdnad.
I omvårdnadsvetenskaplig forskning är olika ontologiska och epistemologiska antaganden utgångspunkter för olika paradigm och forskningsansatser. Det lär du dig mer om vid den här kursen vid Högskolan i Halmstad.

HT 2022 (Distans (Campus), Halmstad, 50%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

12159

Behörighetskrav:

Omvårdnad (1-90) 90 hp.

Urvalsregler:

Platsgaranti

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Obligatoriska sammankomster:

1

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela