Sök

Öppen innovation och additiv tillverkning

2,5 hp

I kursen ingår teoretiska begrepp som är av relevans för att studenten ska utveckla kunskaper om och färdigheter i att integrera öppen innovation för additiv tillverkning.

HT 2023 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 10%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

10601

Behörighetskrav:

Teknologie kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela