Sök

Populism i en turbulent värld

7,5 hp

Hur vi ska förstå och definiera populism är omdebatterat inom statsvetenskapen. I denna kurs, som ges av Högskolan i Halmstad, ska studenterna tillägna sig en begreppslig, teoretisk och empirisk förståelse för vad som avses med populism. Likaså diskuteras populismens orsaker och konsekvenser samt dess historiska och nuvarande karaktär i olika sammanhang.
Studenterna ska också utveckla förmågan att värdera olika akademiska perspektiv på detta tema och utveckla förmågan att oberoende och kritiskt analysera populistisk retorik samt sociala, ekonomiska och politiska förhållanden som främjar populismens tillväxt. Avslutningsvis utvecklar studenterna förmågan att analysera den komplexa relationen mellan populism och demokrati.

HT 2023 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11128

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela