Sök

Psykologi - vetenskaplig metod och examensarbete

30 hp

I kursen ska studenten utveckla fördjupade kunskaper om vetenskapsteori, forskningsmetodik samt kunna planera, genomföra och rapportera ett empiriskt forskningsarbete inom ett idrotts-och motionspsykologiskt område.

Kursen består av två delar som innefattar 1) vetenskaplig teori och metod och 2) självständigt uppsatsarbete.

I kursen arbetar studenten med att kunna beskriva olika vetenskapsteoretiska perspektiv och hur dessa är relaterade till forskning inom psykologiämnet. Studenten får också utveckla färdigheter som handlar om att kritiskt värdera och analysera psykologisk forskning. Studenten kommer under handledning att genomföra en egen empirisk studie som baseras på psykologisk vetenskaplig metodik i relation till valt ämnesområde.

I dag finns det flera pågående forskningsprojekt inom det idrott-och motionspsykologiska området på lärosätet. Exempel på detta är psykologiska perspektiv på karriärövergångar inom idrott- och motionskontexten, idrottsskadans psykologi och mindfulness & idrott- och motion. Här finns möjlighet för intresserade studenter att bedriva fördjupa empiriska studier.

Under läsåret kan studenten parallellt med denna kurs läsa ”Att arbeta som idrottspsykologisk rådgivare, grupp och individ 30 hp” och därefter ansöka om en magisterexamen i psykologi vid Högskolan i Halmstad.

Kurspaketet Psykologi - vetenskaplig metod och examensarbete 30 hp består av följande kurser:

  • PS8007 Psykologi - vetenskaplig metod 15 hp (höstterminen 2022)
  • PS8008 Examensarbete inom psykologi 15 hp (vårterminen 2023)

    Fastställda kursplaner finns på:
    https://www.hh.se/kursplaner

HT 2022 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

12021

Behörighetskrav:

Psykologi 90 hp.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela