Sök

Psykologi inriktning hälsa (1-30)

30 hp

Är du nyfiken på ämnet psykologi och att förstå människors beteende utifrån ett psykologiskt perspektiv? Är du dessutom intresserad av psykologisk hälsa, välbefinnande, lycka och psykologiska friskfaktorer?
Då är den här kursen för dig. Här får du en introduktion till modern psykologi, socialpsykologi och hälsopsykologi. Du får kunskap om psykologiska faktorer och processer som påverkar människor både i vardagsliv och arbetsliv. Du studerar gruppbeteende och gruppdynamik, liksom psykologiska faktorer som har koppling till hälsa, välbefinnande och livskvalitet.

Kursen ger dig en översikt över begrepp, teorier och metoder inom modern psykologi, socialpsykologi och hälsopsykologi – och hur du kan tillämpa dem för att främja hälsa och välbefinnande.
Vid Högskolan i Halmstad kan du läsa psykologi med två olika inriktningar: hälsa eller idrott och motion. Psykologi med inriktning hälsa kan du läsa som fristående kurser, från grund- till magisternivå. Vi har också en forskarutbildning i hälsa och livsstil för dig som vill ta ytterligare steg i akademisk meritering och personlig kunskapsutveckling. Bland våra lärare finns välrenommerade professorer och forskare inom områden som hälsa, välbefinnande, kognition och meditation.

HT 2022 (Campus, Halmstad, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12133

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela