Sök

Psykologi inriktning hälsa (31-60)

30 hp

Är du nyfiken på begrepp och processer som minne, beslutsfattande och emotionell intelligens? På den här kursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom området kognition; utöver minne och beslutsfattande kan det handla om tänkande och problemlösning. Inom delkursen positiv psykologi och hälsa tar vi, förutom emotionell intelligens, också upp flow, mindfulness och det positiva självet.

Du får mer kunskap om teorier, begrepp och kvantitativa och kvalitativa metoder inom psykologisk forskningsmetodik – och hur du tillämpar dem. Du genomför ett vetenskapligt uppsatsarbete inom psykologi med inriktning hälsa och välbefinnande. I kursen ingår att du opponerar på någon annans uppsats och att någon opponerar på din.

Vid Högskolan i Halmstad kan du läsa psykologi med två olika inriktningar: hälsa eller idrott och motion. Psykologi med inriktning hälsa kan du läsa som fristående kurser, från grund- till magisternivå. Vi har också en forskarutbildning i hälsa och livsstil för dig som vill ta ytterligare steg i akademisk meritering och personlig kunskapsutveckling. Bland våra lärare finns välrenommerade professorer och forskare inom områden som hälsa, välbefinnande, kognition och meditation.

VT 2023 (Campus, Halmstad, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

22115

Behörighetskrav:

Psykologi inriktning hälsa (1-30) 30 hp eller Psykologi (1-30) 30 hp eller motsvarande.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela