Sök

Psykologi inriktning hälsa (61-90)

30 hp

Vill du lära dig mer om psykologiforskning som har relevans för hälsa och välbefinnande? På den här kursen fördjupar du dina kunskaper om psykologisk teoribildning och forskningsmetodik.

Du utvecklar din förmåga att självständigt tillämpa och problematisera både kvantitativa och kvalitativa metoder. Det har du nytta av för att kunna förstå och kritiskt värdera psykologisk litteratur, psykologisk forskning och inför att du själv ska välja ett område att fördjupa dig inom.

Du övar på att förbereda och genomföra en empirisk studie under huvudhandledning av en lärare som är disputerad. Du dokumenterar examensarbetet enligt de riktlinjer som finns för vetenskapliga arbeten. I kursen ingår att du opponerar på någon annans examensarbete och att någon opponerar på ditt.
Vid Högskolan i Halmstad kan du läsa psykologi med två olika inriktningar: hälsa eller idrott och motion. Psykologi med inriktning hälsa kan du läsa som fristående kurser, från grund- till magisternivå. Vi har också en forskarutbildning i hälsa och livsstil för dig som vill ta ytterligare steg i akademisk meritering och personlig kunskapsutveckling. Bland våra lärare finns välrenommerade professorer och forskare inom områden som hälsa, välbefinnande, kognition och meditation.

HT 2022 (Campus, Halmstad, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12140

Behörighetskrav:

Psykologi inriktning hälsa (1-60) 60 hp eller motsvarande.

Urvalsregler:

Betyg: 15%, högskoleprov: 15% och högskolepoäng: 70%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela